Elver is een team dat het met elkaar fixt
23 jun.

Elver is een team,dat het met elkaar fixt

Oefenen voor een crisis. Er wordt altijd gehamerd op de urgentie daarvan. En toen was daar begin maart Covid-19. Ofwel het Coronavirus bereikt Nederland. Net als bij veel andere organisaties werd bij Elver in sneltreinvaart een crisisteam samengesteld. Hoe was deze periode voor hun?

De dag waarop de wereld in één klap veranderd

Het begin is begin maart. Covid-19, ofwel het Coronavirus, bereikt Nederland. Net als bij veel andere organisaties wordt bij Elver in sneltreinvaart een crisisteam samengesteld. Vanuit alle noodzakelijke disciplines wordt er een collega aan tafel gevraagd. Onze bestuurder, twee managers, de bestuurssecretaris, een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG), een adviseur van Human Resources (HR), de adviseur Veiligheid en Inkoop, een Communicatieadviseur en de Preventiemedewerker. We starten op donderdag 5 maart en besluiten zondag ook nog bij elkaar te komen, omdat er een nieuwe maatregel is afgekondigd. Daar waar het in eerste instantie vooral ging om het delen van adviezen over hygiëne, wordt er al snel opgeschakeld. Vanaf 12 maart is het echt ‘aan’ en zitten we meerdere keren per dag bij elkaar om alle adviezen, maatregelen en vooral de betekenis en vertaling ervan voor Elver te maken.

Crisis met een enorme impact

Aan tafel is de energie voelbaar. Iedereen werkt hard, heel hard. Er wordt een app-groep aangemaakt, een gezamenlijke Google drive geregeld, het draaiboek virusuitbraak wordt afgestoft en aangepast aan de huidige situatie. In rap tempo worden de vergaderingen ingepland. Eerst op locatie in Nieuw-Wehl met zoveel mogelijk afstand tussen elkaar aan de vergadertafel. Vervolgens op afstand, digitaal via Hangout. Weekend bestaat even niet. Voor de bewoners, deelnemers, logeś, collega’s en alle verwanten heeft de crisis een enorme impact. Aan de hand van een agenda lopen we alle punten en onderdelen langs. Zijn er nog updates vanuit het RIVM? Vanuit de GGD, VGN of andere instanties? Wat betekenen deze voor het beleid van Elver en moeten we daar iets mee? Standaard geeft ook de Medische Dienst een update. Wat zijn daar de actuele vragen, hoe gaat het met testen, zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en wat hebben we nodig? Bij HR gaat het om de zorgen van onze collega’s en de eventuele onduidelijkheden. Wat zijn de actuele vragen, informatie over risicogroepen, symptomen, wanneer mag je wel en wanneer niet komen werken, welke rol speelt het Flexbureau? De informatie bij Veiligheid draait vooral om de samenwerking met de Veiligheidsregio’s, de levering en bezorging van producten, boodschappen, de bevoorrading van de winkel, de was, het inrichten van de cohortafdeling en nog veel meer.

Aandacht voor de organisatie en voor elkaar

Iedere vergadering worden er veel acties uitgezet. De maken afwegingen en nemen besluiten. Ook meten we de energiebalans. Zit iedereen er goed bij? Kan je het allemaal hebben? Heb je hulp of aflossing nodig? Belangrijke vragen omdat we er zeker in die eerste weken vrijwel 24 uur per dag mee bezig waren. Gelukkig is de drive enorm. We willen en moeten het allemaal goed geregeld hebben. Voor de bewoners en voor onze collega’s op de woningen waar een groot beroep op wordt gedaan. Op hun flexibiliteit, aanpassingsvermogen en creativiteit. En dan is communicatie aan de beurt. Voor wie is een boodschap bedoeld? Wat is al duidelijk, welke informatie kunnen we al delen? Hoe gaan we familie, externe deelnemers dagbesteding en logés informeren? Welke impact hebben de besluiten en waar kan iedereen terecht met vragen?

Goede zorg staat centraal

Tussen de vergaderingen in worden de acties uitgezet om de zorg en aandacht voor de bewoners onder de omstandigheden zo goed mogelijk door te laten gaan. De collega’s van dagbesteding worden gekoppeld aan een woongroep om daar ondersteuning te bieden. In de praktijk betekent dit dat er in rap tempo nieuwe teams worden gevormd. ‘Nieuwe’ collega’s moeten op elkaar inspelen, de bewoners leren kennen en de roosters passend maken. Alles wordt in het werk gesteld om de bewoners goede zorg te kunnen blijven geven en een plezierige dag te bezorgen. We willen zoveel mogelijk structuur, stabiliteit en het ‘Gewone Leven’ bieden. Omdat bezoek niet meer mogelijk is, wordt gezocht naar andere mogelijkheden om met het thuisfront in contact te blijven.

Coronabesmetting bij Elver

Ook Elver krijgt te maken met besmettingen. De ene bewoner kan in quarantaine worden verzorgd in de eigen kamer op de woning, de ander heeft meer zorg nodig. Daarom is er vooruitgedacht en op locatie in Nieuw-Wehl een quarantaineafdeling opgezet. Er is een speciaal team samengesteld om de zorg in een veilige omgeving voor bewoner en medewerker voort te zetten in samenwerking met onze eigen Medische Dienst.

Van oude naar nieuwe normaal?

Inmiddels heeft het crisisteam iets meer lucht en komt niet meer dagelijks bij elkaar. We merken dat vooral de persconferenties de nodige aandacht vragen, als er nieuwe (versoepelende) maatregelen worden meegegeven. Niemand weet, hoe lang we nog in deze situatie blijven. Wat we wel weten, is dat Elver één team is. Een heel groot team, dat het met elkaar fixt. De huidige situatie slijt langzaam in en wordt een soort van ‘nieuw normaal’. Toch hopen we allemaal dat we ooit weer een stukje terug kunnen naar het ‘oude normaal’.