Informatie over de Coronacrisis

bijgewerkt op 02 juli

Bij Elver zorgen we voor kwetsbare mensen. Het is van groot belang dat de zorg en ondersteuning voor onze bewoners zo gewoon mogelijk doorgaat. Daarom volgen we de ontwikkelingen en de door de overheid genomen maatregelen op de voet. Ook vertalen we deze naar maatregelen voor onze medewerkers, bewoners en andere betrokkenen.

1,5 meter het voorlopige ‘normaal’

Eind juni hebben we met gemengde gevoelens naar de persconferentie van de overheid geluisterd. Het goede nieuws was dat het aantal mensen die met Corona besmet zijn in Nederland is gedaald en dat er allerlei versoepelingen mogelijk zijn. Aan de andere kant werd ook steeds maar weer benadrukt dat we voor lange tijd in een samenleving moeten leven waar we 1.5 meter afstand van elkaar moeten houden als we niet uit hetzelfde gezinsverband komen.

Dat is voor iedereen lastig en voor mensen met een verstandelijke beperking meestal nog lastiger. Al die pijlen en regels die bepalen waar je moet lopen en wat je wel en niet mag maakt de samenleving complex en minder toegankelijk. Het past niet bij ‘het gewone leven’ dat je iemand die je ontmoet niet een hand kunt geven of anderszins kunt aanraken. En toch is dat de realiteit waar we nog langer mee moeten omgaan. Moeilijke omstandigheden waar we het beste van moeten maken voor de bewoners en voor elkaar.

Net als in heel Nederland is ook Elver bezig om stap voor stap de Coronamaatregelen te verruimen. Dat doen we voorzichtig en met beleid om het Gewone Leven voor bewoners, deelnemers en medewerkers weer zoveel mogelijk ruimte te geven. In het begin van de crisis was er een grote noodzaak om zeer duidelijke maatregelen af te spreken waar iedereen zich aan hield. In de fase waarin we nu zijn beland zijn nog steeds maatregelen nodig, maar wordt het steeds meer maatwerk om deze in de praktijk toe te passen .

De afgelopen periode zijn er geen nieuwe besmettingen geweest bij bewoners en medewerkers. Daar zijn we heel erg blij mee. We kunnen daaruit concluderen dat de eerste stappen die we in het versoepelen van de maatregelen hebben gezet geen negatief effect hebben gehad. Vanaf juli zijn er in Nederland, maar ook bij ons, weer meer verruimingen. Ondanks al het positieve nieuws, moeten we er toch rekening mee houden dat Corona nog voor langere tijd onder ons is. Het zet daarmee een rem op het volledig teruggaan naar het ‘Gewone Leven’ zoals was voordat we met het virus te maken kregen.

Ondanks alles gebeuren er ook hele mooie dingen. We zien heel veel creatieve manieren ontstaan om toch contact te hebben. Ook zijn er mooie voorbeelden voor het invullen van de dag nu dagbesteding gesloten is. Neem gerust eens een kijkje op Elvervoorjou.

Is dagbesteding weer volledig geopend?

Dagbesteding is de plek waar bewoners zich mengen, ook in het vervoer ernaar toe. De 1,5 meter afstand is tijdens de dagbesteding lang niet altijd realiseerbaar. Voordat we terug kunnen keren naar de oude invulling van de dag, moet eerst het besmettingsrisico drastisch zijn teruggelopen of een vaccin beschikbaar zijn. De verwachting is dat Corona voorlopig onder ons zal blijven. Daarom zijn de maatregelen voor langere tijd nodig om besmettingen en een piek in besmettingen te voorkomen. Het huidige beeld is dat volledig Corona voorkomen niet realistisch is zolang er geen vaccin is.

Voor dagbesteding heeft dit helaas gevolgen. Het betekent dat de huidige vorm van daginvulling vanuit de woning wordt voortgezet tot en met eind september. De maand september gebruiken we om, met de inzichten van dat moment, opnieuw te kijken naar hoe nu verder.

Externe deelnemers

We bieden ook dagbesteding aan mensen die thuis wonen, de extramurale deelnemers. Daarvoor is een plan gemaakt hoe we deze externe deelnemers in de komende maanden gaan ondersteunen.

Is logeren weer mogelijk?

Vanaf 1 juli worden op een aantal locaties de logeeractiviteiten binnen Elver weer opgestart. Uiteraard doen we dat aan de hand van landelijke richtlijnen.

Hoe is het bezoek geregeld?

Vanaf juli is de bezoekregeling verruimd. Helaas niet helemaal zonder voorwaarden, maar wel met meer ruimte. Het blijft een uitdaging om bezoek voor iedereen veilig te organiseren. Aan de ene kant willen we voor de bewoners het contact met familie graag mogelijk maken. Aan de andere kant is daar het risico op besmettingen voor bewoners en medewerkers en het beperken daarvan. Een complex vraagstuk. Verwanten zijn (of worden) persoonlijk geïnformeerd via de woongroepen over de voorwaarden en uitgangspunten die op dit moment van toepassing zijn. Leidend hierin zijn de algemene uitgangspunten van de overheid, het RIVM, eventuele regionale richtlijnen van de Veiligheidsregio en de GGD.

Wil jij Elver helpen?

Ook tijdens deze crisis willen we zo goed mogelijk voor onze bewoners zorgen. Tot nu toe redden we dat nog met onze eigen medewerkers. Maar we willen ook voorbereid zijn als we het met elkaar niet meer redden. Daarom doen we alvast een oproep.

Wil jij Elver op welke manier dan ook helpen tijdens de Coronacrisis? Stuur dan een mail naar sollicitatie@elver.nl onder vermelding van ‘Coronahulp’. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe gaat Elver om met een besmetting?

Op dit moment heeft Elver op dit geen besmettingen. Mocht er sprake zijn van een besmetting dan wordt eerst de direct betrokken familie/wettelijk vertegenwoordiger geïnformeerd. Daarna brengen we de familie/wettelijk vertegenwoordigers van de groep op de hoogte. Daarbij verstrekken we nadere informatie over de maatregelen die dan gelden vanuit Elver en de GGD. Ter bescherming van de privacy verstrekken we geen persoonsgegevens van de besmette bewoner.

Welke voorbereidingen heeft Elver getroffen?

Elver heeft een eigen Coronateam. Zij vertalen de landelijke maatregelen naar maatregelen voor onze medewerkers, bewoners en andere betrokkenen. Daarnaast hebben we plekken ingericht waar eventueel bewoners die besmet zijn verzorgd kunnen worden. Mocht er een besmetting zijn, dan wordt per situatie in overleg met de begeleiding, Medische Dienst en verantwoordelijk manager beoordeeld waar de besmette bewoner verblijft. Soms kan dat in de eigen woning en soms wordt uitgeweken naar de daarvoor ingerichte quarantaineplekken.

Heeft Elver voldoende Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

In de media is veel berichtgeving over een tekort aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Deze middelen worden gebruikt in de verzorging van de (mogelijk) besmette bewoners en in sommige gevallen in de algemene dagelijkse verzorging. Ook bij Elver kost het soms moeite om voldoende materialen te verkrijgen. Gelukkig is tot nu toe het tekort nog niet nijpend geweest. 

Persoonlijke boodschap

“Ik realiseer me goed hoe ingrijpend en zwaar de tijd waarin we nu leven voor een ieder is. We leven met elkaar in een zeer onzekere tijd met veel ongerustheid. Het leven van alledag is ingrijpend veranderd voor lange tijd. De medewerkers van Elver zetten zich enorm in om de bewoners goed te begeleiden. Dat zij onder deze moeilijke omstandigheden, ook voor hun persoonlijk, zich met veel creativiteit en flexibiliteit inzetten voor bewoners en collega’s is fantastisch.

Samen doen we wat nodig is.We hopen op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het Gewone Leven”.

Irma Harmelink
bestuurder

We zijn ons ervan bewust dat dit voor iedereen een onzekere tijd is. Om u zo goed mogelijk te blijven informeren, werken we deze pagina steeds bij. Op veel algemene vragen kunt u antwoorden vinden op de website van het rivm.