Informatie over de Coronacrisis

bijgewerkt op 13 mei

Bij Elver zorgen we voor kwetsbare mensen. Het is van groot belang dat de zorg en ondersteuning voor onze bewoners zo gewoon mogelijk doorgaat. Daarom volgen we de ontwikkelingen en de door de overheid genomen maatregelen op de voet. Ook vertalen we deze naar maatregelen voor onze medewerkers, bewoners en andere betrokkenen.

De boodschap is volhouden

Inmiddels zijn we al een aantal weken verder in deze crisis. Een tijd waarin ouders en familie al enige tijd hun kind of familielid niet kunnen zien, bewoners en deelnemers niet naar dagbesteding kunnen en logés en vrijwilligers niet naar Elver kunnen komen. We begrijpen dat dit voor een ieder erg moeilijk is. Gelukkig is er een start gemaakt met het stapje voor stapje versoepelen van maatregelen. Alhoewel het Coronavirus weliswaar minder mensen ziek maakt door de huidige maatregelen, is het nog steeds aanwezig. Het risico dat het aantal besmettingen weer oploopt door de verruiming is zeker aanwezig. Zorgvuldigheid staat daarom voorop. Hieronder lees je welke gevolgen en uitwerkingen zowel de verlenging als de verruiming van de maatregelen voor het beleid van Elver hebben.

Ondanks alles gebeuren er ook hele mooie dingen. We zien heel veel creatieve manieren ontstaan om toch contact te hebben. Ook zijn er inmiddels mooie voorbeelden voor het invullen van de dag nu dagbesteding gesloten is. Neem gerust eens een kijkje op Elvervoorjou.

Tot wanneer blijft de dagbesteding gesloten?

Dagbesteding is de plek waar bewoners zich mengen, ook in het vervoer ernaar toe. De 1,5 meter afstand is tijdens de dagbesteding niet realiseerbaar. Voordat we terug kunnen keren naar de oude invulling van de dag, moet eerst het besmettingsrisico drastisch zijn teruggelopen. Helaas zal dat de komende maanden, naar alle waarschijnlijkheid, nog niet zo zijn. De verwachting is dat Corona onder ons zal blijven en dat we voor langere tijd maatregelen moeten nemen om de piek in besmettingen te voorkomen. Het huidige beeld is dat volledig Corona voorkomen niet realistisch is zolang er geen vaccin is. 

Voor dagbesteding heeft dit helaas gevolgen en betekent dit dat de huidige vorm van daginvulling vanuit de woning wordt voortgezet tot en met eind september. De maand september gebruiken we om, met de inzichten van dat moment, opnieuw te kijken naar hoe nu verder. 

Externe deelnemers
We bieden ook dagbesteding aan mensen die thuis wonen, de extramurale deelnemers. Daarvoor wordt een plan gemaakt hoe we deze externe deelnemers in de komende maanden gaan ondersteunen. 

We nemen dit besluit op de aanname dat Corona de komende maanden nog een risico vormt voor onze gezondheid. In welke mate en hoe lang nog weten we niet zeker. Met voortschrijdende inzichten kijken we telkens weer naar wat te doen en hoe verder. We kunnen dan ook niet met zekerheid zeggen hoe het verder gaat met de invulling van de Dagbesteding in september. 

Tot wanneer blijft de logeerfaciliteit gesloten?

Voor de logés geldt vooralsnog een sluitingsdatum tot en met 20 mei. De komende periode wordt gebruikt om over een vervolg na te denken, mede op geleide van het landelijk beleid.

Mag ik op bezoek komen?

De de overheid heeft begin mei aangegeven de bezoekmaatregel 'nee, tenzij', langzaam te versoepelen en dat bezoeken onder voorwaarden mogelijk is. Hoe bezoek veilig voor een ieder te organiseren binnen Elver is een complex vraagstuk. Enerzijds willen we voor bewoners het contact met familie graag mogelijk maken. Anderzijds is er de vraag hoe je gelijktijdig de besmettingsrisico’s voor de (mede)bewoners en medewerkers beperkt. Met de nieuwe bezoekregeling binnen Elver van 7 mei hebben we de mogelijkheden voor bezoek verruimd.

We zijn blij dat we een eerste voorzichtige stap in verruiming via deze regeling kunnen zetten. Verwanten zijn of worden persoonlijk geïnformeerd via de woongroepen over de voorwaarden en uitgangspunten die van toepassing zijn. Leidend hierin zijn de algemene uitgangspunten van de overheid, het RIVM, eventuele regionale richtlijnen van de Veiligheidsregio en de GGD.

Binnen Elver beschouwen we alle bewoners van een groep als een gezinsverband. Onderling kan geen 1,5 meter afstand worden gehouden en er is een constante nabijheid van begeleiding noodzakelijk. Bezoek vindt alleen plaats op afspraak, in nauw overleg met de begeleiding van de woongroep. Het vindt in principe niet plaats op de woongroep zelf, maar in speciaal daarvoor gecreëerde ontmoetingsplekken. Ook gelden de standaard hygiënemaatregelen (1,5 meter afstand, handen wassen, geen Coronaklachten etc.). Elver heeft de beschikking over niet medische (zelfgemaakte) mondmaskers. Deze zijn inzetbaar in die situaties waarin wordt voorzien dat het consequent hanteren van 1,5 meter afstand tussen bewoner en bezoek niet lukt. Het gebruik van het zelfgemaakt masker is geen vervanging van de 1.5 meter regelafstand. Het biedt enige bescherming voor de korte momenten dat de 1,5 meter afstand onbedoeld wordt overschreden.

Ondanks dat fysieke ontmoetingen onder voorwaarden mogelijk is, stimuleren we het digitaal ontmoeten boven fysieke ontmoetingen. Dit vanwege het altijd nog geldende besmettingsrisico. De bezoekregeling wordt begin juni geëvalueerd, of eerder als hier aanleiding toe is.

Wil jij Elver helpen?

Ook tijdens deze crisis willen we zo goed mogelijk voor onze bewoners zorgen. Tot nu toe redden we dat nog met onze eigen medewerkers. Maar we willen ook voorbereid zijn als we het met elkaar niet meer redden. Daarom doen we alvast een oproep.

Wil jij Elver op welke manier dan ook helpen tijdens de Coronacrisis? Stuur dan een mail naar sollicitatie@elver.nl onder vermelding van ‘Coronahulp’. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe gaat Elver om met een besmetting?

Op dit moment heeft Elver op dit geen besmettingen. Mocht er sprake zijn van een besmetting dan wordt eerst de direct betrokken familie/wettelijk vertegenwoordiger geïnformeerd. Daarna brengen we de familie/wettelijk vertegenwoordigers van de groep op de hoogte. Daarbij verstrekken we nadere informatie over de maatregelen die dan gelden vanuit Elver en de GGD. Ter bescherming van de privacy verstrekken we geen persoonsgegevens van de besmette bewoner.

Welke voorbereidingen heeft Elver getroffen?

Elver heeft een eigen crisisteam. Zij vertalen de landelijke maatregelen naar maatregelen voor onze medewerkers, bewoners en andere betrokkenen. Daarnaast hebben we plekken ingericht waar eventueel bewoners die besmet zijn verzorgd kunnen worden. Mocht er een besmetting zijn, dan wordt per situatie in overleg met de begeleiding, Medische Dienst en verantwoordelijk manager beoordeeld waar de besmette bewoner verblijft. Soms kan dat in de eigen woning en soms wordt uitgeweken naar de daarvoor ingerichte quarantaineplekken.

Heeft Elver voldoende Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

In de media is veel berichtgeving over een tekort aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Deze middelen worden gebruikt in de verzorging van de (mogelijk) besmette bewoners en in sommige gevallen in de algemene dagelijkse verzorging. Ook bij Elver kost het soms moeite om voldoende materialen te verkrijgen. Gelukkig is tot nu toe het tekort nog niet nijpend geweest. 

Persoonlijke boodschap

“We leven met elkaar in een zeer onzekere tijd met veel ongerustheid. Het leven van alledag is ingrijpend veranderd voor lange tijd. De medewerkers van Elver zetten zich enorm in om de bewoners goed te begeleiden. Dat zij onder deze moeilijke omstandigheden, ook voor hun persoonlijk, zich met veel creativiteit en flexibiliteit inzetten voor bewoners en collega’s is fantastisch.

Ik realiseer me goed hoe ingrijpend en zwaar de maatregel is van geen bezoek voor bewoners en voor u. Het spijt me zeer dat we hiertoe genoodzaakt zijn.

Ik wens u allen sterkte. Laten we samen doen wat nodig is en hopen op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het Gewone Leven”.

Irma Harmelink

bestuurder

We zijn ons ervan bewust dat dit voor iedereen een spannende tijd is. Om u zo goed mogelijk te blijven informeren, werken we deze pagina steeds bij. Op veel algemene vragen kunt u antwoorden vinden op de website van het rivm.