Informatie over het coronavirus (Update 12-03-2020 16.00 uur)
11 mrt.

het coronavirus

Een overzicht van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Update 12-03-2020 16.00 uur

Het RIVM is vanmiddag met aanvullende maatregelen gekomen in relatie tot het coronavirus. Deze maatregelen zijn:

 • Alle grote evenementen en bijeenkomsten (groter dan 100 personen) worden geannuleerd. 
 • Vanwege die maatregel vragen we aan jullie om niet naar die plaatsen te gaan waar meer dan honderd mensen bijeenkomen.
 • Er is een specifieke richtlijn voor zorgpersoneel (daar verstaan we iedereen onder die bij Elver werkt): Blijf pas thuis van je werk als je last hebt van de volgende klachten:
  neusverkoudheid / hoesten / neusverkoudheid EN koorts.
 • NL-DOET is op advies van het Oranjefonds geannuleerd.

We zijn constant in beraad en volgen de berichtgeving van het RIVM op de voet. Zodra er aanvullingen zijn geven volgt er direct een update. 

Update 12-03-2020 12.30 uur

Elver annuleert Open Dag op 21 maart.

Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Elver besloten de Open Dag op zaterdag 21 maart te annuleren. Ondanks dat er volgens de richtlijnen van het RIVM op dit moment geen aanleiding is om dit evenement af te gelasten, heeft ze voor deze regio de balans opgemaakt. Daarbij is men tot de conclusie gekomen dat er in de huidige situatie geen succesvolle events georganiseerd kunnen worden. Wel streeft Elver ernaar om dit unieke kijkje in de keuken op een ander moment dit jaar alsnog te organiseren.

Update 10-03-2020

Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws over het Coronavirus. Toch is de kans om dit virus op te lopen klein. Kleiner dan de kans op een gewone griep of verkoudheid.Het credo van Elver is: geen paniek, wel gepaste aandacht en voorzorgsmaatregelen. Daarom is de volgende afspraak gemaakt:

Elver volgt de richtlijnen en adviezen van de GGD en het RIVM,
de landelijke experts op dit gebied.

Daarnaast betekent dit:

 • dat we meerdere keren per dag de website van het RIVM checken op actuele berichten. Indien nodig nemen we extra maatregelen;
 • dat er een crisisteam is samengesteld die regelmatig bijeenkomt om de situatie te beoordelen en eventuele maatregelen te nemen;
 • dat er een meldplicht geldt voor medewerkers bij wie het virus is vastgesteld;
 • dat we alle medewerkers, cliënten en verwanten informeren over de laatste stand van zaken;
 • dat er extra aandacht is voor schoonmaak en hygiëne.

Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op de website www.rivm.nl.