Update Coronavirus (17 maart)
17 mrt.

Update Coronavirus (17 maart)

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in Nederland forse maatregelen zijn genomen vanwege het coronavirus. Ook voor Elver heeft dit verregaande gevolgen. De afgelopen dagen hebben we geprobeerd u op de hoogte te houden van alle voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen. Daarmee volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wil jij Elver helpen?

Wil jij Elver op welke manier dan ook helpen tijdens de corona crisis?
Stuur dan een mail naar sollicitatie@elver.nl onder vermelding van coronahulp.
Er wordt dan contact met je opgenomen.

Nieuwe maatregelen

Zondag 15 maart heeft de overheid nieuwe maatregelen genomen die wederom gevolgen hebben voor het beleid van Elver. Met de extra maatregelen van de overheid, zoals het sluiten van de scholen, wordt een volgende stap gezet in het voorkomen van de besmettingen. In de lijn daarmee hebben ook wij nieuwe maatregelen genomen. Deze zijn per direct ingegaan en duren in elk geval tot en met maandag 13 april. Alle medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers zijn hierover geïnformeerd.

Gaat dagbesteding door?

Nee, dagbestedingslocaties, logeer- en ontmoetinsplekken, zoals het restaurant en vergadercentrum, zijn met ingang van woensdag 18 maart tijdelijk gesloten. Ook de activiteiten van Vrije Tijd zijn voorlopig stop gezet. Met deze maatregel willen we de kans op besmetting voor iedereen die bij Elver betrokken is zoveel mogelijk voorkomen. Er is aandacht voor de gevolgen die dit voor onze bewoners, deelnemers en medewerkers heeft. Zo nodig worden er maatwerkoplossingen bedacht. Vooralsnog duurt deze sluiting tot en met maandag 13 april. Afhankelijk van de situatie op dat moment informeren we alle betrokkenen tijdig over het al dan niet verlengen van deze sluitingsperiode.

Mag ik nog op bezoek komen?

Om onze bewoners en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen voor het Coronavirus, ontraden we bezoek en inzet van familie, vrienden en vrijwilligers. Dat vinden we uiteraard zeer spijtig, want we zijn ons bewust van het belang van bezoek en de activiteiten van vrijwilligers de bewoners van Elver. 

Wat doet Elver bij een (mogelijke) besmetting?

Elver is voorbereid op een besmetting. Zodra dit het geval is, start onze Medische Dienst in samenwerking met de GGD de behandeling. Daarvoor zijn plaatsen ingericht waar de met het virus besmette bewoner veilig verzorgd kan worden en de medewerker beschermd de verzorging kan doen. 

We realiseren ons dat dit ingrijpende maatregelen zijn en dat voor een ieder onzekerheid en ongerustheid is ontstaan. Met deze maatregelen hoopt Elver bij te dragen aan een voorspoedige indamming van het Coronavirus, zodat we weer over kunnen gaan naar het Gewone Leven.