Onafhankelijke cliëntondersteuner

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Hij of zij ondersteunt jou of jouw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Je hebt recht op deze cliëntondersteuning als je een indicatie hebt van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Voor meer informatie kan terecht op de website van het zorgkantoor: https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning.