Wie betaalt wat?

Waar zorgt Elver voor? Wat betaalt u zelf? Januari 2020

t document is bedoeld voor cliënten die bij Elver intramuraal wonen op basis van Zorg in Natura (ZIN) met een indicatie voor verblijf en behandeling. Voor cliënten met een indicatie VPT (Volledig Pakket Thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget) gelden andere afspraken. Rekening houdend met de bestaande wet- en regelgeving en in samenspraak met de deelraad Cliëntenvertegenwoordigers zijn onderstaande afspraken gemaakt;

A. ZIT/SLAAPKAMER, STUDIO OF APPARTEMENT

Inrichting en stofferen algemene ruimten
De inrichting van de algemene ruimten, denk hierbij aan o.a. inventaris, verlichting, wanddecoratie, zonwering en vloerbedekking, is voor rekening van Elver.

Inrichting eigen zit/slaapkamer, studio of appartement
Elver verzorgt stofferen (wandbedekking, harde vloerbedekking, gordijnen, verlichting) van de zit/slaapkamer, studio of appartement. De wand-, vloer- en raambekleding die Elver levert, zal, als het er nog netjes uitziet, niet worden vervangen bij woningmutatie. Is vervanging nodig, dan verzorgt Elver deze. De cliënt kan bij nieuwbouw of noodzakelijke vervanging kiezen uit enkele kleuren.
Kiest de cliënt voor een andere stoffering, dan zal dit op eigen kosten gebeuren. Als de cliënt wand-, vloer- en raambekleding zelf aanschaft, dient dit te voldoen aan de
veiligheidseisen die Elver stelt, bijvoorbeeld brandveiligheid, hygiëne en Arbo-eisen. Bij een verhuizing worden in alle redelijkheid individuele afspraken gemaakt. Het wassen en verstellen van de stoffering komt voor rekening van Elver.

Inventaris eigen zit/slaapkamer, studio of appartement

De inventaris (met uitzondering van het basispakket) voor individueel gebruik is voor rekening van de cliënt. Het door Elver beschikbaar gestelde basispakket kan uit voorraad komen en eerder gebruikt zijn. Indien de cliënt, een andere dan door Elver ter beschikking gestelde standaard inventaris wil, komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt. Elver vindt dat de cliënt zijn privéruimte naar eigen smaak moet kunnen inrichten en geeft daarom de voorkeur aan privé-aankoop.

Voor het al dan niet zelf mogen aanschaffen van een bed heeft Elver het volgende beleid: een cliënt mag zelf een bed en matras aanschaffen als hij/zij zelfstandig in en uit bed kan komen, de cliënt geen zorg op bed nodig heeft, er geen gebruik gemaakt wordt van fixatiemiddelen en er geen noodzaak is van een in hoogte verstelbaar bed. Als de cliënt zelf een bed aanschaft dient dit bed te voldoen aan de Arbo-eisen. Ook het matras dient aan bepaalde eisen te voldoen.

Als de cliënt een speciaal (aangepast) bed nodig heeft, bijvoorbeeld een hoog-laag bed of als er gebruik gemaakt dient te worden van fixatie, dan worden het bed en matras altijd door Elver aangeschaft. Verlaat de cliënt Elver dan kan hij/zij zijn/haar inventaris meenemen, mits deze zelf is
aangeschaft. Eigendommen van Elver blijven achter.

Basispakket van Elver voor cliënten:
• brandvertragende wand-, vloer- en raambekleding
• wandafwerking
• basisverlichting
• een kledingkast
• een bed, inclusief matras, kussen en beddengoed

Verhuizing
Bij een verhuizing, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing, zijn de kosten van de verhuizing voor Elver. Dit geldt ook in situaties waarin een cliënt, vanwege verandering van zorgvraag, naar een passende locatie dient te verhuizen. Wil de cliënt zelf verhuizen naar een andere kamer of instelling dan betaalt de cliënt de kosten.

B. VERZEKERINGEN, KABEL, TELEFOON, INTERNET

Verzekeringen Inboedelverzekering
Elver heeft een inboedelverzekering voor alle cliënten. Aan deze verzekering zijn geen kosten verbonden. Bij ernstige calamiteiten (bijv. brand) is de uitkering van de verzekering max. €15.000,00 per cliënt met een eigen risico van €100,00 per gebeurtenis. Heeft de cliënt eigendommen met een hogere waarde dan adviseert Elver om zelf extra bij te verzekeren (zie ook kopje Kabel/telefoon/internet).

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)
Elver heeft als instelling een collectieve AVP verzekering afgesloten. Volgens de wet is iedere inwoner in Nederland aansprakelijk voor zijn/haar daden of nalaten daarvan. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom biedt Elver haar verblijfscliënten de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve verzekering die de individuele aansprakelijkheid afdekt. De kosten hiervoor zijn €31,40 per cliënt per jaar in 2020. Per gebeurtenis is er een eigen risico van €150,00. Dit betekent dat de cliënten ook AVP-verzekerd zijn als zij buiten de instelling/woning verblijven.

Ziektekostenverzekering en aanvullende verzekering
De cliënt dient zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten. Elver speelt hierin geen rol. Elver adviseert, gezien de druk op de Wlz en de ziektekostenverzekeringen, om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit geldt niet voor een tandartsverzekering. Tandartskosten worden voor cliënten met een indicatie verblijf en behandeling vergoed vanuit de Wlz.

Begrafenisverzekering
Het eventueel afsluiten van een begrafenisverzekering zal door de cliënt zelf moeten worden gedaan. Elver speelt hierin geen rol.

Reis- annuleringsverzekering
De woongroep kan via Elver een reisverzekering en/of annuleringsverzekering afsluiten op het moment dat ze besluiten op reis te gaan. De kosten voor deze verzekering worden doorberekend aan de woongroep.

Kabel/telefoon/internet
In de gemeenschappelijke ruimte van elke woning staan een tv en audioapparatuur. Als een cliënt een tv of radio op de eigen kamer wil dan betekent dit dat de cliënt zelf de kosten voor aanschaf zal moeten betalen. Ook storingen en reparaties van de eigen tv of radio komen voor rekening van de cliënt. Elver betaalt de kosten van een standaard kabelabonnement. Als een cliënt extra zenders of mogelijkheden wil die niet binnen de standaard kabelaansluiting vallen, zal hij/zij die zelf moeten bekostigen.

Heeft de cliënt een eigen telefoon, iPad of computer dan betaalt de cliënt zelf de aanschaf, de abonnementskosten en de gesprekskosten. Daarnaast adviseren wij ook een verzekering voor schade of verlies af te sluiten omdat deze kosten niet gedeclareerd kunnen worden op de inboedelpolis. Elver zorgt voor de benodigde aansluitingen. Indien Wifi aanwezig is, dan kunnen cliënten hier kosteloos gebruik van maken. 

Storingen in de infrastructuur vallen onder de verantwoording van Elver en komen voor rekening van Elver.

ETEN EN DRINKEN

Voor elke cliënt is er een voedingsbudget (vanuit Wlz-middelen) beschikbaar, de hoogte wordt vastgesteld per begrotingsjaar. Elver dient dus te zorgen voor het eten en drinken. De cliënt kan in ieder geval rekenen op een ontbijt, een lunch en een warme maaltijd. Maar ook fruit, melk, koffie en/of thee en een tussendoortje zoals een glas frisdrank. Ontbijt, lunch, diner en overig genoemde voeding worden in natura geleverd. Bij tijdelijk verblijf elders (bijvoorbeeld bij familie) kan dit budget niet worden meegenomen. 

Heeft een cliënt een medisch noodzakelijk dieet, dan zorgt Elver hiervoor en zal ze ook de medisch noodzakelijke dieetproducten, bijvoorbeeld vloeibare voeding betalen.

VERZORGING

Persoonlijke verzorging
Indien een cliënt niet zelf in staat is zijn/haar voeten te verzorgen (bijvoorbeeld het knippen van de teennagels) dan wordt dit door een medewerker van Elver gedaan.

Volgens de Wlz hebben cliënten met reuma en/of diabetes recht op een volledige vergoeding voor een behandeling door een pedicure. Cliënten met overige aandoeningen zoals kalknagels, eeltpit, een ingegroeide teennagel etc. komen niet in aanmerking voor een vergoeding via de Wlz.

Bij overige extra persoonlijke verzorging die niet het gevolg is van een handicap, bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of de pedicure, moet de cliënt de kosten hiervoor zelf betalen. Indien onduidelijkheid bestaat over toekenning van een vergoeding wordt overleg gepleegd met de betreffende ziektekostenverzekering.

Waskosten

De kosten voor het wassen van eigen kleding worden niet vergoed vanuit de Wlz. Elver biedt deze wasservice wel aan. Indien de cliënt hier gebruik van wil maken moet hij/zij hiervoor betalen.

- De kosten voor het wassen, drogen en strijken van eigen kleding van de cliënt zijn in 2020 € 52,00 per maand ongeacht het aantal kledingstukken.
- Er zijn cliënten die door hun handicap hogere kosten hebben voor de was. Zij betalen hetzelfde bedrag als hierboven genoemd en alle kosten daarboven worden betaald door Elver.
- Indien de cliënt geheel zelfstandig zonder hulp van de begeleiders op de groep zijn/haar kleding wast op de woning dan zijn de kosten €19,80 per maand.
- Verwanten kunnen er ook voor kiezen om kleding van de cliënt thuis te wassen. Zij betalen dan geen waskosten. Voorwaarden is wel dat alle eigen kleding van de cliënt thuis wordt gewassen en niet een gedeelte.
- De stomerijkosten worden apart in rekening gebracht.
- De kosten voor het labelen van kleding worden doorberekend aan de cliënt.
- De kosten voor het wassen van beddengoed, handdoeken en washandjes zijn voor rekening van Elver.
- Verlies van kleding in de wasserij komt voor rekening van Elver, uiteraard rekening houdend met de aanschafwaarde en de datum van aanschaf van de kleding.

BEGELEIDING EN VERVOER

Alleen vervoer naar dagbesteding en naar een arts of therapeut die onder de Wlz valt, komt voor rekening van Elver.

Valt de behandeling van een arts of therapeut niet onder de Wlz, bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis, dan betaalt de cliënt zelf het vervoer. De zorgpolis geeft meer informatie over vergoedingen voor vervoer per auto, taxi of ambulance.

Sociaal vervoer wordt niet vergoed vanuit de Wlz en komt voor rekening van de cliënt.

ONTSPANNING EN VAKANTIE

Vrijetijdsactiviteiten
In de activiteitenkalender Vrije Tijd is beschreven welke mogelijkheden er worden aangeboden om activiteiten in te kopen.

Vakanties en uitstapjes
Kosten voor individuele uitstapjes en individuele vakanties waarvoor extra personeelsinzet nodig is, zijn voor rekening van de cliënten. Hiervoor wordt in 2020 € 37,20 per uur per begeleider bij de cliënt in rekening gebracht.

Groepsvakanties
Voor een door Elver zelf georganiseerde groepsvakantie komen alleen de extra kosten voor rekening van de cliënt. Denk hierbij aan extra uren voor begeleiding en de onkosten voor reizen en verblijf. De begeleidingskosten voor 2020 zijn vastgesteld op de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 69,30 per dag per cliënt. Voor voeding tijdens vakanties en uitstapjes die onder verantwoordelijkheid van Elver vallen, neemt Elver het dagelijkse voedingsbudget voor haar rekening. De kosten daarboven betaalt de cliënt zelf. Iedere cliënt heeft de keuze om wel of niet mee te gaan op vakantie.

HULPMIDDELEN

Bijna alle hulpmiddelen die (para)medisch geïndiceerd zijn, in verband met de door Elver gegeven zorg, komen voor rekening van Elver/vallen onder de Wlz. Indien een hulpmiddel specifiek is aangepast aan een individuele cliënt en niet gebruikt kan worden door andere cliënten (bijvoorbeeld individueel aangepaste rolstoel) valt dit niet onder het budget van Elver, maar heeft Elver de mogelijkheid een bovenbudgettaire Wlz-vergoeding aan te vragen.

Op dit moment kan Elver voor de volgende hulpmiddelen een bovenbudgettaire vergoeding aanvragen: rolstoelen, orthesen (spalken, korsetten, hoofdprotectors etc), therapeutisch elastische kousen, orthopedische schoenen, maatwerk tilband, maatwerk jassen bij cliënten in een zitorthese en ligorthesen.

Een bril of hoorapparaat wordt niet via de Wlz vergoed, maar via de eigen ziektekostenverzekering van de cliënt.

Alle cliënten betalen hun kleding en schoeisel zelf. Sommige cliënten verslijten meer kleding dan gemiddeld. Cliënten, die onder deze doelgroep vallen, betalen de eerste € 1.000,00 zelf, alle kosten daarboven komen voor rekening van Elver.

Verstellen en herstellen van kleding komt voor rekening van de cliënt; eventuele meerkosten als gevolg van de beperking komen voor rekening van Elver. Het herstellen van kleding die door Elver is verstrekt, komt ook voor rekening van Elver.

OVERIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Medische kosten
De (para)medische kosten die onder de Wlz vallen en passen binnen de indicatie van de cliënt, komen voor rekening van Elver. Passen (para)medische kosten niet binnen de indicatie van de cliënt, dan komen de kosten ten laste van de ziektekostenverzekering van de cliënt of als de ziektekostenverzekering deze niet vergoed, dan komen de kosten ten laste van de cliënt.

Overlijden
Bij overlijden betaalt Elver het schouwen, het klaarmaken voor transport en het tijdelijk koelen van de overledene. Met tijdelijk koelen bedoelen we totdat de cliënt is opgebaard. Als service biedt Elver de mogelijkheid om zonder extra kosten gebruik te maken van de kamer van de overledene totdat de cliënt wordt begraven/gecremeerd.

De nabestaanden en/of de uitvaartverzekering betalen alle overige kosten. Mocht er op verzoek van de nabestaanden gebruik worden gemaakt van de diensten van Elver, bijvoorbeeld het verzorgen van een kerkdienst door een Pastor en/of van een koffietafel, dan worden deze kosten in rekening gebracht bij de nabestaanden en/of de uitvaartverzekering. Vanzelfsprekend staat onze zaal, Banningshof te Nieuw-Wehl, ter beschikking voor de nabestaanden.