Arts Verstandelijk Gehandicapten

Arts Verstandelijk Gehandicapten

Verstandelijk beperkte cliënten uiten hun gezondheidsproblemen anders, hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk, of hebben een bijzonder syndroom met daarbij specifieke medische problemen. De Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is gespecialiseerd in zorg voor en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, van licht tot complex.

De rol van de AVG

De Arts Verstandelijk Gehandicapten geeft als medisch specialist advies over behandeling en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking. De AVG werkt met meer tijd per consult, omdat goede communicatie meer tijd en creativiteit vraagt. Samen met u stemt hij af wat de beste vorm van hulp en ondersteuning kan zijn.

Samenwerking met de AVG

De AVG werkt graag samen met u als verwijzer, maar ook met de cliënt, verwanten en begeleiders. Zo bent u verzekerd van de beste hulp en ondersteuning. Zijn er meerdere behandelaars bij betrokken, zoals een huisarts, kinderarts, fysiotherapeut of diëtist? Dan neemt de Arts Verstandelijk Gehandicapten met plezier ook een coördinerende rol aan tussen alle partijen.