Elver Behandelcentrum

Elver Behandelcentrum: alle specialisten rond gehandicaptenzorg onder één dak

De problematiek van mensen met een verstandelijke beperking kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Vaak speelt er van alles op het vlak van fysieke gezondheid. Ook gedragsproblemen of moeilijkheden in de communicatie komen veel voor, net als moeilijkheden met praten en eten. Specialistische hulp kan dan nodig zijn.

Zoekt u deskundige hulp voor een van uw cliënten? Wilt u een cliënt ouder dan 18 aan onze zorg overdragen? Dan werken onze specialisten graag met u samen. Ook als uw patiënt thuis woont of in een andere instelling.

Waarom een Behandelcentrum?

Verstandelijk beperkte patiënten uiten hun gezondheidsproblemen anders, hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk, of hebben een bijzonder syndroom met daarbij specifieke medische problemen. Ons behandelteam is gespecialiseerd in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en heeft veel ervaring met specifieke gezondheidskwesties die daarbij komen kijken.

Deskundige specialisten

In het Behandelcentrum komen alle kennis en ervaring van Elver samen. U vindt er alle specialisten op het gebied van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking onder één dak. Van een Arts Verstandelijke Gehandicapten (AVG) tot muziek- en dramatherapeuten en van diëtisten tot EMDR-therapeuten.

Samenwerken in speciale teams

Samen met ouders, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers zoeken onze specialisten naar de beste oplossing. Daarbij werken we, afhankelijk van de zorgvraag, samen in multidisciplinaire teams, bijvoorbeeld voor pijn, eten of Sensorische Informatieverwerking (SI). In nauw overleg met verwijzers, zoals huisartsen en kinderartsen, stemmen we behandelingen af.

Behandeling en begeleiding

Het Elver Behandelcentrum biedt behandeling en begeleiding. U kunt bij ons onder andere terecht voor:

  • Medische zorg, begeleiding en advies
  • Onderzoek naar en oplossingen voor ingewikkelde gezondheidsproblemen
  • Onderzoek naar en oplossingen voor ingewikkelde problemen met gedrag
  • Inzicht krijgen in het niveau van ontwikkeling van uw patiënt
  • Vragen over wat uw kind of familielid kan begrijpen en leren
  • Behandeling door de tandarts van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde
  • Therapie door een van onze therapeuten

Iemand verwijzen?

Hebt u vragen over de dagelijkse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zoekt u deskundige hulp voor meer complexe problemen of wilt u iemand aanmelden voor onderzoek? Bel of mail ons gerust via 0314 – 69 69 99 (op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur) of behandelcentrum@elver.nl. Het Elver Behandelcentrum helpt u graag verder, ook als uw patiënt in een andere instelling of thuis woont.