Interdisciplinair overleg

Interdisciplinair overleg

Bij Elver is interdisciplinair overleg een vast onderdeel van ons werk. Het bevordert de uitwisseling van kennis, ervaring en vaardigheden. Zo verbeteren we de kwaliteit van de zorg die we leveren.

Gespecialiseerde teams

We werken vaak in gespecialiseerde teams van verschillende deskundigen aan het oplossen van een bepaald probleem, zoals moeilijkheden bij eten, niet in slaap kunnen komen of gedragsproblemen. Daarnaast verhoogt interdisciplinair en intercollegiaal overleg de kwaliteit van de behandeling en deskundigheid van de betrokken behandelaars, is onze visie

Inspanningen op elkaar afstemmen

We wisselen kennis, ervaringen en tips uit. Bijvoorbeeld over het omgaan met specifieke problematiek van een cliënt of over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en hoe we die kunnen toepassen. Maar ook over verwachtingen, kansen en mogelijkheden. Zo kunnen we alle inspanningen rond de begeleiding of behandeling van een cliënt optimaal op elkaar afstemmen.

Cliënt en verwant aanwezig

Interdisciplinair overleg vindt meestal plaats met de cliënt, verwant(en) en betrokken behandelaars. Zijn cliënt en verwant(en) niet aanwezig, dan krijgen zij altijd een verslag van het overleg.