Verwijzen naar het CBT

Verwijzen naar het CBT

Het CBT is gespecialiseerd in behandeling van bijzondere zorggroepen. Angstige volwassenen, angstige kinderen of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kunnen bij ons voor tandheelkundige behandeling terecht.

U wilt een patiënt verwijzen

Om een patiënt voor behandeling door het CBT aan te kunnen melden, is het nodig dat u een verwijsbrief schrijft. U kunt hiervoor gebruik maken van de standaard verwijsbrief van Elver. Het is belangrijk om hierin de volgende punten toe te lichten:

  • Reden van verwijzing
  • De indicatie voor Bijzondere Tandheelkunde
  • Relevante behandelhistorie (in het kader van de verwijzing)
  • Uw voorstel over hoe u de periode tussen verwijzing en intake bij het CBT wilt overbruggen.

De verwijsbrief kunt u sturen aan ons postadres of per e-mail (cbt@elver.nl). Wij ontvangen - als aanvulling op de verwijsbrief - graag een digitale kopie van de behandelkaart en röntgenfoto’s. Het is de bedoeling dat de patiënt zelf contact met ons opneemt om de aanmelding in gang te zetten. Het CBT stuurt vervolgens aanmeldingsformulieren en vragenlijsten aan de patiënt. De CBT-behandelaar zal beoordelen of er sprake is van een indicatie Bijzondere Tandheelkunde. Dat gebeurt op basis van de aard en de ernst van de problematiek.

Na de verwijzing

De patiënt wordt op de wachtlijst geplaatst zodra alle vragenlijsten zijn teruggestuurd. Er is altijd een wachttijd tussen het moment van verwijzing en het intakegesprek. Het CBT doet haar best deze zo kort mogelijk te houden. Een indicatie van gemiddelde wachttijd per patiëntengroep:

Angst (kinderen) 6 maanden
Angst (volwassenen) 3-6 maanden
Verstandelijke beperking > 9 maanden 

Tandheelkundige behandeling door het CBT start pas nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden. Wij vragen u daarom om in de periode tussen verwijzing en het intakegesprek uw behandeling of preventieve inspanningen zoveel mogelijk voort te zetten. In de periode voorafgaand aan het intakegesprek, bent u als verwijzer het eerste aanspreekpunt bij klachten of andere acute problemen. Bij vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met het CBT om de beste oplossing te zoeken.

Terugverwijzing

Een CBT-behandeling is in principe altijd tijdelijk. Het liefst lossen we samen met de patiënt en u de problemen zoveel mogelijk op. Dat betekent dat daarna de patiënt ook weer aan u terugverwezen wordt. Soms kan het voorkomen dat de problematiek behandeling in een eerstelijns praktijk blijvend onmogelijk maakt, of dat de patiënt voor een andere eerstelijns behandelaar kiest. Dan wordt u hierover geïnformeerd. We doen ons best u zo goed mogelijk schriftelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de behandeling. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Contact CBT