Orthopedagoog Sanne

Een goed leven voor de bewoner

Het werken in de gehandicaptenzorg is mij met de paplepel ingegoten. Toen ik werd geboren, als oudste van drie kinderen, waren mijn ouders al een gezinshuis (destijds bij Fatima) waar twee mensen met een verstandelijke beperking woonden. Daarnaast heb ik meerdere jaren als begeleider gewerkt op de aanleunwoning naast ons familiehuis. Nu ben ik ruim 7 jaar aan het werk als orthopedagoog en sinds juni 2017 binnen Elver. Iets waar ik erg aan heb moeten wennen, je staat toch verder van de bewoner af en kan je niet meer verantwoordelijk voelen voor iedere afzakkende broek bij een bewoner.

Meedenken en samenwerken

Als orthopedagoog probeer je mee te denken met de mensen die de bewoner echt goed kennen; familie en begeleiders. Dat meedenken doe je veelal vanuit een breder perspectief, vanuit gedragsmatige ontwikkelingen en zo nodig op basis van diagnostisch onderzoek. Samen puzzelen waar gedrag vandaan komt, maar veel belangrijker hoe we daar met elkaar mee omgaan zodat de bewoner een goed leven kan leiden, is ontzettend leuk. De samenwerking opzoeken met, naast familie en begeleiding, andere behandeldisciplines (Arts Verstandelijk Gehandicapten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en vaktherapeuten) is heel waardevol. Dat is een mooie kracht van Elver, veel disciplines onder één dak betekent vaak korte lijnen en snelle afstemming. Dat werkt ook echt, doordat de verschillende behandeldisciplines dicht bij elkaar zitten. Even bij elkaar binnen lopen is dan zo gedaan.

Goed kijken naar de bewoner

Een van de voornaamste taken waar je als orthopedagoog mee bezig bent is de beeldvorming van de bewoner. Er bestaat dan wel eens de neiging om vanuit onderzoek en aandoeningen uit ‘het dossier’ naar iemand te kijken, maar voor mij begint bij de volgende vragen: Wie is iemand? Wat vindt iemand leuk? Wat vindt iemand spannend of moeilijk? En om op die vragen antwoord te krijgen, is het vooral belangrijk dat de mensen die dichtbij de bewoner staan goed naar hem/haar kijken, met elkaar delen wat ze zien en gebruik maken van de verschillende dingen die verschillende personen zien. Vaak komen we dan al tot het belangrijkste stuk van de beeldvorming. Soms blijft er een stuk over wat we maar moeilijk van iemand kunnen begrijpen of waarmee we maar moeilijk om kunnen gaan. Dan kan het heel fijn zijn om zicht te krijgen op bijvoorbeeld ontwikkelingsniveaus, hier kan een behandelaar wat in betekenen. Daarnaast kan het soms nodig zijn dat er op een structurele, methodische manier aan bepaalde gedragingen, angsten of ontwikkelingen wordt gewerkt. Er kan dan een behandeling gestart worden (bijvoorbeeld; fysiotherapie, EMDR, Cognitieve GedragsTherapie). Je betrokkenheid als orthopedagoog is zowel op groepsniveau, zoals het meedenken rondom groepsdynamiek op een woning, als op cliëntniveau bij specifieke behandelvragen.

Externe behandelvragen

Naast de betrokkenheid die je hebt bij de bewoners binnen Elver, is het behandelcentrum er ook om externe behandelvragen uit de regio te beantwoorden. Soms gebeurt dit vanuit een duo-consult, waarin de cliënt een intake gesprek heeft met de Arts Verstandelijk Gehandicapten en een orthopedagoog en als de vraag wat duidelijker is kan dit ook direct bij een specifieke behandelaar. Er zijn dus een heleboel taken voor een behandelaar die vooral gericht zijn op de bewoner, maar er zijn ook taken die meer organisatorisch van aard zijn. Meedenken in visiestukken, methodieken (Elver maakt gebruik van de methodieken LACCS, Triple-C en het Eigen Initiatief Model (EIM) met Begeleid Ontdekkend Leren (BOL)) en het geven van scholingen/trainingen.

Super job!

Een super leuke diverse job dus, waar je veel verschillende plekken en aspecten van de organisatie ziet, grotendeels je eigen agenda kunt bepalen en in samenwerking met de bewoner, familie, begeleiders en medebehandelaars een bijdrage kunt hebben aan een goed leven voor de bewoner.