Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Logopedie bij Elver

Praten, horen, begrijpen en begrepen worden, eten en drinken zijn soms lastig voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze logopedisten kunnen daar wat aan doen. Ze leren uw kind of familielid om contact te leggen met de mensen om hen heen en om op een veilige en prettige manier te proeven en te slikken.

Hoe werken de logopedisten?

Logopedie begint altijd met kijken en testen. Hoe praat, ademt, eet en drinkt iemand? Wordt contact opgezocht, of juist vermeden? De logopedist test ook hoe goed iemand hoort, voelt of slikt. De resultaten bespreken ze samen met u, uw kind of familielid en hun begeleiders. Daarna volgt in overleg een oplossing, bijvoorbeeld een aanpassing aan de omgeving of een oefenprogramma. Een paar voorbeelden waar onze logopedisten bij kunnen helpen:

  • De mensen om je heen leren begrijpen
  • Contact maken
  • Duidelijk maken wat je bedoelt
  • Begrijpen wat je vandaag gaat doen
  • Beter horen met behulp van een gehoorapparaat en training
  • Meer en beter praten
  • Eten en drinken zonder hoesten en verslikken
  • Eten geven en tandenpoetsen zonder strijd
  • Smaak beleven of ervaren. Ook bij sonde voeding

Totale Communicatie

Soms is praten met uw kind of familielid moeilijk of zelfs bijna onmogelijk. De methode Totale Communicatie biedt dan toch kansen om met elkaar te communiceren. De logopedisten gaan uit van wat uw kind of familielid kan en wil, en passen zich daarop aan. Ze leren u ook om dat te doen en maken samen met u een communicatieplan. Centraal staan de manieren van communicatie, bijvoorbeeld lichaamsbewegingen, gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, gebaren of voorwerpen. Mensen die niet of moeilijk kunnen praten krijgen daarmee toch de ruimte om mee te doen. Ze kunnen zich op een andere manier uiten en worden beter begrepen. Dat scheelt veel boosheid en agressie en maakt de communicatie waardevoller.

Samenwerking met andere specialisten

De logopedisten werken veel samen met de andere specialisten van het Elver Behandelcentrum. Specialisten die de mogelijkheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking precies kennen en benutten. Met de Arts Verstandelijk Gehandicapten, maar ook met de gedragskundige, ergotherapeut of fysiotherapeut. Zo kunnen we de best mogelijke hulp voor u en uw kind of familielid regelen.

Logopedie aanvragen

Wilt u logopedie aanvragen of krijgt u liever eerst meer informatie? U kunt het Elver Behandelcentrum bereiken op 0314-69 69 99 of via behandelcentrum@elver.nl.